Навчальна програма

Навчальна програма розрахована на чотири роки та є складовою частиною нормативного стандарту для здобуття кваліфікації психотерапевта-психоаналітика відповідно до європейських та українських професійних вимог. Теоретична складова в кількості 600 годин акредитована та відповідає вимогам Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП), Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій (ЄКПП), Української Спілки Психотерапевтів (УСП). Учасники також мають можливість отримати 100 годин супервізійного досвіду в рамках програми та додаткового проекту для супервізорів.

За умови виконання слухачем всіх кваліфікаційних вимог (включно з особистим досвідом, теорією, практикою та супервізією) Інститут клопоче про отримання сертифікату спеціаліста Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій (ЄКПП) та Європейського сертифікату з психотерапії від Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП).


 1. 1
  Вступ до професії та базові поняття психоаналізу

  1.1. Історичний, філософський, науковий та культурний контексти виникнення і розвитку психоаналізу.
  1.2. Історія розвитку психоаналізу від З. Фройда до наших днів.
  1.3. Питання етики у психоаналізі.
  1.4. Базові поняття психоаналізу:
  — позасвідоме;
  — потяги;
  — топічна, структурна, динамічна моделі психіки;
  — психосексуальний розвиток;
  — поняття травми в психоаналізі;
  — поняття фіксації;
  — психологічні захисти.
  1.5. Базові поняття психоаналітичної техніки: психоаналітичний сеттінг, психоаналітичний контракт, психоаналітичний метод, регресія, опір, перенесення, контрперенесення.

 2. 2
  Теорії діагностики та інтервенції у психоаналізі

  2.1. Поняття діагнозу у психоаналізі.
  2.2. Рівень організації особистості та структура характеру.
  2.3. Первинне інтерв’ю у психоаналізі.
  2.4. Вступ до ОПД: поняття конфлікту, інтерперсональних стосунків, структурної зрілості.
  2.5. ОПД: оцінка доцільності та ресурсів для психотерапії, оцінка конфліктів, стосунків, структурної зрілості, діагностика за МКХ-10.
  2.6. Типи інтервенцій у психоаналізі:
  — опір та психоаналітичні техніки роботи з опором: розпізнавання, прояснення, конфронтація, інтерпретація;
  — перенесення та психоаналітичні техніки роботи з перенесенням: демонстрація, прояснення, інтерпретація, пропрацювання;
  — контрперенесення та психоаналітичні техніки використання контрперенесення в якості аналітичного інструменту;
  — сновидіння та психоаналітична техніка роботи зі сновидінням.
  2.7. Основні стратегії індивідуальної психоаналітичної психотерапії:
  — класична психоаналітична техніка;
  — короткофокусна та проблемно-центрована психоаналітична психотерапія;
  — експресивна психоаналітична психотерапія;
  — підтримуюча психоаналітична психотерапія;
  — техніка, базована на металізації.
  2.8. Завершення психоаналізу, психоаналітичної психотерапії.

 3. 3
  Теорії психопатології: психіатричні, психодинамічні, практичні аспекти

  3.1. Загальна психопатологія (семіотика, нозологія).
  3.2. Психоаналітична концепція неврозів.
  3.3. Психоаналітична концепція пограничних станів.
  3.4. Психоаналітична концепція психозів.
  3.5. Психоаналітична концепція нарцисизму.
  3.6. Психоаналітичні основи психосоматики.

 4. 4
  Теорії розвитку та періодизація життєвого циклу, теорія особистісних змін

  4.1. Теорія психосексуального розвитку:
  — фази розвитку;
  — поняття фіксації;
  — значення прегенітальних фіксацій для подальшого розвитку особистості.
  4.2. Когнітивний розвиток дитини у концепції Ж. Піаже.
  4.3. Періодизація дитячого розвитку у концепціях Л. Виготського, О. Леонтьєва, Б. Ельконіна.
  4.4. Теорія розвитку та його періодизація за Е. Еріксоном.
  4.5. Розвиток з позицій теорії об’єктних стосунків.
  4.6. Розвиток з позицій Селф-психології.
  4.7. Розвиток у теорії прив’язаності.

 5. 5
  Основні психотерапевтичні напрямки

  5.1. Нейрофізіологічно-базовані напрямки психотерапії (EMDR-терапія травми, Brainspotting).
  5.2. Індивідуальна психологія за А. Адлером.
  5.3. Системна сімейна терапія.
  5.4. Гештальт-терапія.
  5.5. Клієнт-центрована психотерапія за К. Роджерсом.
  5.6. Психодрама.
  5.7. Кататимно-імагінативна психотерапія.
  5.8. Арт-терапія.

 6. 6
  Соціальні та культурні аспекти психоаналізу (прикладний психоаналіз)

  6.1. Прикладний психоаналіз у сфері мистецтва.
  6.2. Прикладний психоаналіз у соціальній сфері.
  6.3. Прикладний психоаналіз в політиці.

 7. 7
  Теорія групового психоаналізу

  7.1. Теоретичні моделі групового психоаналізу:
  — теоретичні підходи З. Фукса, Т. Барроу, Р. Славсона, В. Біона;
  — геттінгенська модель;
  — модель, базована на менталізації;
  — розуміння групових феноменів та види психоаналітичних інтервенцій у контексті названих моделей.
  7.2. Покази до групової психоаналітичної психотерапії, груповий сеттінг, принципи формування групи.
  7.3. Велика психоаналітична група.
  7.4. Застосування групового аналізу в клініці.

 8. 8
  Захист кваліфікаційних робіт

  Захист робіт відбувається наприкінці кожного навчального року.

 9. 9
  Супервізії

  Супервізії проводяться у груповому форматі.

 10. 10
  Клінічна практика

  Слухачі мають можливість набувати навички проведення первинного інтерв’ю, клінічної та психотерапевтичної діагностики у роботі з пацієнтами на базі Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру (ЛОКПНД) під час практичних занять та майстер-класів. За бажанням можна пройти практику (400 годин) в ЛОКПНД відповідно до стандартів завершеної психотерапевтичної освіти.

 • 600 год. теорії

 • 350 год. власного досвіду

 • 150 год. супервізій

 • 400 год. клінічної практики